Update Coronamaatregelen 5 juni 2021

Update Coronamaatregelen

 

 

                                                     AANGEPASTE COVID-19 MAATREGELEN VANAF 5 JUNI

Met ingang van zaterdag 5 juni mogen we weer maximaal 4 bezoekers op de tuin ontvangen. Het eigen huishouden en kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend. De rest van de bestaande maatregelen verandert niet.
De 1,5 meter afstand blijft dus van kracht.
Voor iedereen die niet tot 1 huishouden behoort is de afstand tot elkaar 1,5 meter, ook al bent u familie van elkaar.
Ook de afstand op de paden blijft 1,5 meter van elkaar.
Verder blijven tot nader order ook de volgende maatregelen van kracht:
• Vermijd drukke plaatsen

• Er worden voorlopig nog geen sociale activiteiten in het verenigingsgebouw georganiseerd en het gebouw wordt niet verhuurd

• Leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, moeten thuisblijven

• De jaarlijkse ALV wordt in principe op zondag 11 juli om 11.00 uur gehouden, maar met een zitplaats in de buitenlucht (als het weer het toelaat) en onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Er gelden wel restricties: slechts 1 persoon per tuin, 1,5 meter afstand tussen de stoelen, geen tafels, geen catering, geen toilet, een maximale aanwezigheid van 50 personen. Probeer elkaar daarom zoveel mogelijk te machtigen. 3 weken voor de ALV wordt de definitieve uitnodiging toegezonden.

• Met uitzondering van deze ALV en de coronaveilige plantjesdag op 5 juni worden er nog geen activiteiten gepland

Zodra de coronamaatregelen verdere ruimte voor versoepeling bieden, zullen wij dit bekend maken.
Wij wensen u ondanks deze beperkingen een fijne en rustige voortzetting van het tuinseizoen toe.
Het Kweeklust bestuur