Afval

Afval op ATV Kweeklust

Groenafval.

De groencontainer blijft permanent op het terrein staan.
U kunt dus het gehele jaar naar hartenlust snoeien en uw groenafval daar in deponeren. Uitgezonderd grote stronken/takken dikker dan ca. 10 cm. Deze dienen te worden afgevoerd als grof vuil.

En, vol is vol, dat wil zeggen; maximaal 60 cm. boven de rand. U kunt uw groenafval dan niet naast de container dumpen, het zal weer terug moeten naar uw tuin totdat de container geleegd is. Overigens kost het legen per afvalcontainer geld, dus is het verstandig deze efficiënt te vullen.

U kunt uw composteerbare groenafval daarom het beste op de composthoop deponeren. Liever geen onkruid als heermoes en zevenblad of springbalsemien, laat staan Japanse duizendknoop..

Ook takken tot een dikte van 4 cm. kunnen rechts van de composthoop neergelegd worden, dit wordt door de hakselaar versnipperd en is dan gereed voor hergebruik.

Grotere stronken en bouw- of puinafval

Grof vuil mag verder nergens neergelegd worden. U kunt hiervoor een beroep doen op de heer Donkersloot/vrijwilligers d.m.v. een briefje in de brievenbus bij de witte loods, die -tegen vergoeding- een en ander naar het milieupark brengt.

Huishoudelijk huisvuil, ophaaldienst

Dit gebeurt elke maandagochtend tijdens het seizoen.
Na een feestdag verschuift dit meestal naar de dinsdagochtend.
U kunt vanaf zondagavond of maandagochtend uw dichtgebonden huisvuilzakken neerzetten en het liefst in een gesloten afvalbak.

  • Groenafval wat u niet zelf heeft weg kunnen brengen kan in open huisvuilzakken worden neergezet.
  • Takkenbosjes van maximaal 1 meter lang kunt u bijeengebonden als bundel ook neerleggen.
  • Papier en karton, zelf wegbrengen naar de blauwe container
  • Glas, zelf wegbrengen naar gele containers.
  • IJzer en metalen zoals afgedankt tuingereedschap: zelf naar milieupark brengen.