FAQ

Kweeklust vragen & regels

ALGEMEEN

 • Lees de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging zorgvuldig door en houdt u daaraan.
 • Kijk regelmatig op het mededelingenbord bij de ingang van ons complex en op de website, hierop staat het actuele nieuws en een aantal vaste zaken.
 • Daarnaast is er een zoekfunctie op de website: bij elke pagina kunt u een zoektrefwoord invoeren, maar ook kunt u in het menu op het “vergrootglas “klikken en dan veder zoeken.
 • Het is niet toegestaan op het complex of in de kantine commerciële activiteiten te organiseren of te laten plaatsvinden.
 • Afval informatie staat ook hier: Afval
 • Bezorg anderen geen overlast, zij genieten net als u van hun tuin.
 • Houd uw hond, buiten uw tuin, aangelijnd en laat uw hond uit buiten het complex. Hebt u een kat dan dient u die op uw eigen tuin te houden, indien nodig aangelijnd. Het houden van kippen, konijnen of andere dieren op uw tuin is niet toegestaan.

 

VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ)

1. Mag ik fietsen?

Nee, Het bestuur dringt er met klem op aan om NIET te FIETSEN gedurende het seizoen van 1 april – 1 oktober. Dat geldt ook voor brommers, scooter, motoren en natuurlijk ook voor bezoekers.

Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Bovendien is ons park een gemeentelijk park en onze paden zijn aangemerkt als wandelpaden. Ook voor kinderen die wel een (kinder)fietsje mogen gebruiken: zij mogen daarmee geen fietsraces houden of doen wie het hardste fietst. De enige uitzonderingen zijn vrijwilligers tijdens werk en enkele slecht ter been zijnde of geblesseerde leden die daarvoor een vergunning van het bestuur hebben.

We vragen uw begrip en ook om, wanneer u zelf overtredingen ziet, daar meteen zelf iets van te zeggen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid op ons park. Buiten het seizoen mag u wel fietsen, maar wel moet u dan voorzichtig zijn.

2. Groenafval. Wat doe ik daarmee?

De groencontainer blijft sinds 2018 altijd op het terrein staan. Dus… al is het park nog niet open, u kunt naar hartelust snoeien en uw groenafval daar deponeren. Uitgezonderd halve bomen en erg grote stronken, zie hieronder.

Vol is vol, u kunt uw groenafval niet naast de container dumpen, het zal weer terug moeten naar uw tuin totdat het ding geleegd is. Overigens kost het legen van een afvalcontainer peer keer een flinke duit. U kunt uw kleinere composteerbare groenafval (ook gemaaid gras) ) daarom het beste op de composthoop gooien. Liever geen onkruid als buxus, heermoes en zevenblad, laat staan Japanse duizendknoop..

Ook takken tot een dikte van 4 cm. kunnen naast de composthoop neergelegd worden: dat wordt allemaal door de hakselaar gehaald door de vrijwilligers en dit haksel is dan weer door eenieder te gebruiken. Wie het eerst maalt..

3. Grotere stronken en bouw- of puinafval. Wat doe ik daarmee?

Grof vuil kan nergens neergelegd worden, ook niet in of naast de groencontainer. Dat zelfde geldt voor grote plastics, dat behoort bij grof vuil. Net als halve bomen. Wanneer u de boel zelf niet min of meer handzaam klein krijgt kunt u een beroep doen op de heer Donkersloot (huisje 104.) die -tegen vergoeding- een en ander naar het milieupark brengt.

4. Wanneer komt de huishoudelijk huisvuil- ophaaldienst?

De vrijwilligers komen  elke maandagmorgen tijdens het seizoen.
Na een feestdag verschuift dat soms naar de dinsdagmorgen.

U kunt vanaf zondagavond of maandagmorgen uw dichtgebonden huisvuilzakken neerzetten en het liefst in een gesloten afvalbak.

Het groenafval wat u niet zelf heeft weg kunnen brengen kan in open huisvuilzakken worden neergezet.

Takkenbosjes van maximaal 1 meter lang kunt u bijeengebonden als bundel  ook neerleggen.

Papier en karton, aub zelf wegbrengen naar de blauwe container.

Glas aub zelf wegbrengen naar gele container.

IJzer en metalen zoals afgedankt tuingereedschap: dat  behoort bij grof vuil: vraag aan de vrijwilligers wat u ermee moet.   .

5. Bouwvergunningen. Hoe werkt dat?

Voor de duidelijkheid: bij plaatsen/verbouwen van volkstuinhuisje / kweekkas / berging / serre / luifel etc. heb je nodig:
1. Het SViN formulier bouwvoorschriften
2. Het bestemmingsplan van de Esch
3. Uitleg OLO procedure
4. Let ook op uw nutsvoorzieningen, electra, waterleiding en riool, zie FAQ-vraag hieronder.

In ieder geval invullen van het  SViN formulier invullen en dit met een bouwtekening inleveren bij de Bouwcie. ( C. Esseboom, tuin nr 55)
Wanneer u de toestemming heeft van het bestuur, kunt u de benodigde vergunningen aanvragen via het OLO. Ook kunt u van tevoren een vergunningscheck doen op de website van dit OLO ( Omgevingsloket).

6. Waar liggen de leidingen van de nutsvoorzieningen?

De leidingen liggen vaak direct achter de ligusterhaag, aan de voorzijde van de tuinen. Van daar uit gaan er vertakkingen van de leidingen naar de tuinhuisjes toe.

Tuinleden zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun tuin. Mocht u overwegen om in uw tuin beplantingen aan te brengen, in de grond te gaan graven ofwel er voorwerpen in te plaatsen, wordt aanbevolen eerst na te gaan of daarmee geen leidingen worden geraakt en/of beschadigd.

Voor eventuele veroorzaakte schade aan nutsvoorzieningen is het tuinlid zelf aansprakelijk.

7. Kan ik de kantine gebruiken?

Ieder lid kan tegen betaling de kantine gebruiken voor een familiefeestje. Zie hiervoor het formulier Contract gebruik kantine 2023. Ook kunt u contact opnemen met de heer D. Engels, tuin 73.

8. Wanneer is het toegangshek gesloten?

De paden op het complex zijn van zonsopkomst tot zonsondergang als openbaar wandelpad publiek toegankelijk, mits het hek bij de ingang niet op slot zit. Buiten het seizoen zijn het hek bij de ingang en de slagboom op slot. Indien u buiten het seizoen de tuin bezoekt, doet u dan het hek weer achter u op slot.
Ook overdag.

9. Waar is de fietsenberging voor het parkeren van fietsen & scooters?

Voor de fietser en brommers is tegenover de kantine een ‘parkeerplaats’ gemaakt die op slot kan. Het is dezelfde sleutel als van de hoofdpoort. Naast de kantine is een klein fietsenrek, voor bijvoorbeeld bezoekers. De fietsenberging wordt regelmatig geschoond van oude barrels die niet meer gebruikt worden.

10. Wat is de tuinschouw?

Zorg dat uw tuin en tuinhuis er netjes en verzorgd uitzien. Dat is fijn voor uzelf, maar ook voor de andere leden. Dit geldt ook voor uw helft van de sloot en het pad die aan uw tuin grenzen. Om dit te controleren is er een jaarlijkse Tuinschouw, een jaarlijks terugkerend fenomeen, zie ook het HHR.  Er wordt geschouwd door een door het bestuur ingestelde commissie. Er zijn  criteria opgesteld en u krijgt van te voren bericht wanneer het bestuur/de tuinschouwcommissie op pad gaat.

de Tuinschouw let op de volgende zaken:

 1. De heg dient gesnoeid te zijn, (officiële maximale hoogte 90 cm) en het onkruid onder de heg moet verwijderd zijn.
 2. De slootkant grenzend aan uw tuin moet voor uw helft water-plantenvrij zijn. Achter uw beschoeiing behoort een 50 cm brede strook van uw tuin niet begroeid te zijn met struiken heesters of bomen.
 3. Overhangende takken over sloot of over het pad moeten gesnoeid of verwijderd.
 4. Onkruid overlast naar andere tuinen voorkomen
 5. Uw tuin behoort er verzorgd uit te zien, precies aangeharkt en alles op een rij hoeft niet; natuurlijk tuinieren wordt gewaardeerd. Echter een niet bijgehouden “wildernis” is niet toegestaan.
 6. Niet tuin gerelateerde spullen zoals oude meubelen en andere nog af te voeren materialen dienen uit uw tuin verwijderd te zijn.
 7. Een tuinhek en een zichtbaar huisnummer zijn verplicht.
 8. Eventuele specifieke opmerking

11. Waar kan ik tuinmaterialen kopen?

Namens de vereniging verkoopt onze vrijwilliger G. Donkersloot (huisje 104) gasflessen, zakken aarde en eventueel ook ophoogzand Dat laatste gaat per kuub. Het is niet toegestaan om los zand of aarde op de parkeerplaats te laten storten. U kunt uw bestellingen doorgeven middels een briefje met naam en tuinnummer in de brievenbus bij de witte loods (t.o. de kantine).

12. Hoe geef ik een nieuwe contactgegevens door?

Graag via het wijzigingsformulier, en liever niet op losse krabbels of mondeling.

13. Hoe geef ik een storing door?

De vrijwilligers kunnen u advies geven over reparaties of andere technische zaken.

14. Hoe geef ik mijn meterstanden door?

Aan het eind van het seizoen dient u de meterstanden van water en elektra schriftelijk door te geven ( u krijgt bericht) onder vermelding van uw naam en tuinnummer. Het briefje kunt u deponeren in de brievenbus bij het kantoor of via email. Doet u dit niet op tijd dan wordt uw verbruik geschat.

15. Hoe gaat het met het verlaten van de tuin en opzegging lidmaatschap en verkopen van eventuele opstallen?

DE procedure staat onderaan de webpagina Te Koop.
Neem contact op met de penningmeester ( atvkweeklust.penningmeester@gmail.com ).  De penningmeester bemiddelt als ”makelaar”.

16. Is er WIFI op ATV Kweeklust?

Er is op ons complex geen internettoegang.
Wel is er een beperkte wifi in en rondom de kantine. De toegangscode en wachtwoord hangen daar ook.

17. Wie zijn de vrijwilligers van ATV Kweeklust?

Zie deze webpagina voor meer informatie over alle vrijwilligers en de diverse commissies van ATV Kweeklust.

18. Ik heb nog een vraag over AVVN

Het bestuur krijgt regelmatig vragen over de AVVN ( Algemene Volkstuinverenigingen Van Nederland ). Zij hebben een prima website ( AVVN.nl )

Diverse links van deze websites zijn te vinden in de FOOTER van de website (dat zwarte gedeelte onder aan elke pagina).
We raden u aan daar af en toe op te kijken.

19. Hoe word ik lid en/of Ik heb nog een vraag voor het bestuur.

    Het bestuur krijgt regelmatig vragen als : hoe word ik lid en hoe kom ik aan een tuin  op uw complex.

Het Aanmeldformulier Lidmaatschap ATV Kweeklust kun je hier downloaden: aanmeldingsformulier versie 2024 Stuur het formulier ingevuld naar atvkweeklust.penningmeester@gmail.com

Zie daarvoor aub onze pagina en info bij Te Koop. Als er niets te koop is kunt u zich eventueel wel als kandidaat-lid opgeven, dit kan via de penningmeester, de heer Verdonk.  atvkweeklust.penningmeester@gmail.com

Heeft u over ander zaken het bestuur iets te melden of te vragen hebt kan dat door een mailtje te sturen aan de secretaris ( atvkweeklust@gmail.com ). Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Alleen in dringende gevallen kunt u zich hiervoor melden bij de bestuursleden aan hun tuin. Ook zij willen graag ongestoord kunnen geniet van hun tuin.

 

 

 


Regels van ATV Kweeklust

WAT BRENGT HET GEBRUIK VAN UW TUIN ZOAL MET ZICH MEE?

 1. Lees de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging zorgvuldig door. Hierin staan de belangrijkste rechten en verplichtingen.
 2. Kijk regelmatig op het mededelingenbord bij de ingang van ons complex. Hierop staat het actuele nieuws en een aantal vaste zaken, maar ook gezamenlijke activiteiten. Allereerst wordt al het nieuws op de website gezet, kijk daar regelmatig op aub. (www.atvkweeklust.nl)
 3. Onze kantine wordt niet meer dagelijks gebruikt. Als lid kunt u voor een kleine onkostenvergoeding deze kantine gebruiken voor een familiefeestje. Informatie hierover kunt u krijgen bij ons bestuurslid Dolf Engels. (tuin 73)
 4. Het is niet toegestaan op het complex of in de kantine commerciële activiteiten te organiseren of te laten plaatsvinden.
 5. Bezorg anderen geen overlast, zij genieten net als u van hun tuin.
 6. Houd uw hond, buiten uw tuin, aangelijnd en laat uw hond uit buiten het complex. Hebt u een kat dan dient u die op uw eigen tuin te houden, indien nodig aangelijnd. Het houden van kippen, konijnen of andere dieren op uw tuin is niet toegestaan.
 7. De paden op het complex zijn van zonsopkomst tot zonsondergang als openbaar wandelpad publiek toegankelijk, mits het hek bij de ingang niet op slot zit. Buiten het seizoen zijn het hek bij de ingang en de slagboom op slot. Indien u buiten het seizoen de tuin bezoekt, doet u dan het hek weer achter u op slot. Ook overdag
 8. Voor de fietser en brommers is tegenover de kantine een ‘parkeerplaats’ gemaakt die op slot kan. Het is dezelfde sleutel als van de hoofdpoort.
 9. Fietsen op het terrein is  -gedurende het tuinseizoen-niet  toegestaan. Alle paden zijn wandelpaden.
 10. Op het complex wordt van gedurende het seizoen elke maandag groenafval en huisvuil opgehaald.
 11. Het huisvuil dient in gesloten zakken te worden aangeboden vlak achter uw tuinhek. Bij voorkeur in een gesloten bak vanwege ratten en vogels.
 12. Het groenafval kan in open zakken of opgebonden in bosjes van maximaal 1 meter lang worden aangeboden. Deze kunt u op maandag buiten uw hek zetten/leggen.
 13. Als u verder grofvuil wilt laten afvoeren neem dan contact op met de vrijwilligers, zij helpen u dan tegen een kleine vergoeding. Of doe een briefje in de brievenbus bij het kantoortje.
 14. Zorg dat uw tuin en tuinhuis er netjes en verzorgd uitzien. Dat is fijn voor uzelf, maar ook voor de andere leden. Dit geld natuurlijk ook voor uw helft van de sloot en het pad die aan uw tuin grenzen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd middels een tuinschouw.
 15. Namens de vereniging verkoopt vrijwilliger Gerard (huisje 104) gasflessen, zakken aarde en eventueel ook ophoogzand. Hij kan u eventueel ook adviseren en/of helpen bij vragen of problemen op het gebied van elektrische installaties en watervoorziening.
 16. Aan het eind van het seizoen dient u de meterstanden van water en elektra schriftelijk door te geven onder vermelding van uw naam en tuinnummer. Het briefje kunt u deponeren in de brievenbus bij het kantoor of via email naar de penningmeester (u krijgt hiervan bericht)
 17. Als u het bestuur iets te melden of te vragen hebt kan dat via email naar de secretaris of door een briefje in de brievenbus bij het kantoortje te deponeren. Er wordt dan contact met u opgenomen. Alleen in dringende gevallen kunt u zich hiervoor melden bij de bestuursleden aan hun tuin zelf. Ook zij willen graag ongestoord kunnen genieten van hun tuin.