2024

2024

 

 

 

Eindejaarsbericht 2023 – belangrijke data 2024

 

Het jaar 2023 is alweer bijna ten einde. Het was een turbulent jaar. Onze gewaardeerde penningmeester Hans Verdonk kwam ons plotseling te ontvallen. Verder vierden we dit jaar ons 70-jarig bestaan en kregen we te horen dat de gemeente ons volkstuinpark in 2033 wil opheffen.

 

We kwamen daartegen in het geweer door middel van protest en het sluiten van bondgenootschappen. We deden metingen van beschermde flora en fauna op Kweeklust en lieten daarover rapporten opstellen.

Ook organiseerden we activiteiten en dienden we zienswijzen, petities en brieven in. We spraken in bij de gemeenteraad. Naar verwachting zal de gemeenteraad nog voor het einde van dit jaar een beslissing nemen. We zien dat met zorgen tegemoet, maar het is nog niet gedaan.

Wij kijken inmiddels vooruit naar volgend jaar en vragen u de volgende data vast te noteren:

 

  • Algemene ledenvergadering op zondag 7 april 2024 (mits de nieuwe statuten en het nieuwe huurcontract dan gereed zijn);
  • Verborgen Tuinen op zaterdag 1 en zondag 2 juni;
  • De Plantjesruildag op zaterdag 8 juni van 10.00-12.00;
  • De proeverij op zondag 1 september.

 

Wij wensen alle tuinleden prettige feestdagen

en een voorspoedig en gezond 2024 en een rustig tuinjaar toe.

 

 

Het bestuur van ATV Kweeklust