De bosstrook en het SViN

 Het duurde even, maar er wordt gewerkt aan de bosstrook.

 

 

Zoals u, wanneer u op het park was, hebt kunnen zien, wordt er hard gewerkt aan de bosstrook van het Uilenpad. Het SViN heeft een prachtig plan gemaakt waarin besloten is de gehele strook aan te pakken. Dat betekent dat er flink wordt gesnoeid en geruimd.

Daarna komt er een gelaagde opbouw van  groen.  Dit  gebeurt niet alles in 1 jaar, maar het schiet al best op. Er sneuvelen heel wat bomen (gemarkeerd met een rode cirkel inmiddels) en de tuinen aan het Uilenpad  zullen daardoor veel meer licht krijgen.

Ook is het de bedoeling dat de aangevraagde draaikeercirkel naast”het bijenlandje” spoedig aangelegd wordt.

 

Het hele uitgebreide verhaal met foto’s vindt u in de PDF’s hieronder .

kweeklust_bosstrook

en

bosstrook

 

 

 

.