De bosstrook langs het Uilenpad

Nieuwe aanplant bosstrook Uilenpad

 

 

Beste tuinders,

Zoals u weet zijn er enkele weken geleden een zestigtal nieuwe heesters en struikjes aangeplant

in de bosstrook. Er is nog niet veel van te zien want zij zijn nog klein en kaal, Maar dat groeit vanzelf.

Tenminste, als ze water krijgen.

Het is na alle eerdere plensregens nu al weer te lang droog voor die nieuwe aanplant, dus ze

staan te verschroeien.

Wij zijn natuurlijk niet de enigen in Rotterdam met nieuwe aanplant en de SViN/ gemeente is al verzocht om

eens langs te rijden met een waterwagen. Dat wordt besproken.

Intussen lijkt het ons aardig om ook zelf wat te doen, als verenigingsleden.

Dus het verzoek is nu  aan de tuinders van  het Uilenpad, de 5-6 struiken die tegenover uw tuin

staan, liefst 2 x in de week een gieter of emmer water te geven.

Er is al een enkeling mee begonnen.

Ook zijn er vrijwilligers die af en toe zelf met een waterwagen langs zouden kunnen komen maar

het zou fijn zijn als u zelf mee helpt, we hebben er allemaal baat bij.

En dat alles dan op minimaal 1,5 meter afstand onderling graag.

 

Op zaterdag jl zijn alle struikjes voorzien van een stokje met een reepje witte stof.

Met dank aan Dolf, Hans en Marianne.

We hopen op uw medewerking, en natuurlijk mogen niet-Uilenpadtuinders ook meegieteren.