Herhaalde oproep bestuursvoorzitter

Met een verwijzing naar een bekende uitspraak:
Bedenk niet alleen wat de vereniging voor u doet, maar bedenk wat u voor uw vereniging kunt doen.
In verband met het aanstaande vertrek (april 2017) van de heer Leon Anink na 3 jaar voorzitterschap wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter voor ons bestuur.

Helaas heeft er tot nu toe niemand van onze leden positief gereageerd en zonder voorzitter is het lastig besturen. Daarom nogmaals: voelt u ervoor?

De gevraagde competenties zijn onder andere: liefst enige tijd lid zijn van, en bekendheid hebben met ons tuinencomplex; alsmede goede contactuele eigenschappen. Bereid zijn gedurende 3 jaar de vergaderingen (ook ALV) te leiden en de hamer te hanteren.

Er zijn in de zomer 4/5 en in de winter 1/2 bijeenkomsten van het bestuur, meestal op zondagochtend en 1 jaarlijkse ALV. Daarnaast zijn er veel mail- en app-contacten onderling met de andere bestuursleden.

De bijeenkomsten worden voorzien van gratis koffie en zijn gezellig, maar serieus. De huidige samenstelling van het bestuur: 5 heren en 1 dame, de portefeuilleverdeling vindt u op de pagina bestuur .

Mocht u enthousiast zijn geworden: neem contact op met de huidige voorzitter Leon Anink, tuinhuisje 82, (lcaanink@gmail.com), voor nadere info.
We kijken er naar uit.