Huishoudelijke mededelingen

Net als ieder jaar, scherpen we weer even de regeltjes aan, ook voor nieuwere leden:

Wist u dat:

Het huisvuil wat op maandag opgehaald wordt geen glas of scherpe voorwerpen mag bevatten?
Er staat een glas container (geel) waar u zelf uw glas kunt deponeren.

Papier en karton, verpakkingen idem, blauwe container

Grof vuil dient door u zelf weggebracht te worden naar een milieu straat of dit kan tegen vergoeding door Gerard Donkersloot weggebracht worden. 

 

 

IJzer en metalen zoals afgedankt tuingereedschap: precies hetzelfde.

Grof vuil kan verder nergens neergelegd worden, ook niet in of naast de groencontainer.
Dat zelfde geldt voor grote plastics, dat behoort bij grof vuil.

 

 

 

Grotere bomen

 en boomstronken kunt u (laten) hakselen, ook dat hoort niet bij het groenafval.

En:

Hou rekening met elkaar als er een feestje is, een barbecue en dergelijke.

Herrie makende gereedschappen (schuurmachines, cirkelzagen) liever niet in de zomermaanden, wanneer het park drukbezocht is, net zoals niet noodzakelijke verbouwingen. Gelieve dat na het tuinseizoen te plannen.

De gezamenlijke karren onmiddellijk na gebruik terugbrengen, er wachten niet alleen anderen op, maar ook belemmert een kar de doorgang; ambulances moeten ten alle tijd doorgang hebben. Fietsen en scooters moeten dus ook van het pad af.

Behalve degenen met een vrijstelling ( dat zijn er wel wat) en kinderen onder de 12 jaar mogen niet fietsen of brommen of scooteren, op de paden.

Ook hebben de vrijwilligers in functie ontheffing wanneer zij ‘s maandags van alles doen.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking weer.