Nieuwsbrief September 2016

In deze ATV Kweeklust nieuwsbrief info over: RBvV/AVVN/SO, Tuinschouw 2016, de Kantine, de wachtlijst, vuilnis, bijen houden, proeverij en Verlichting reclamescherm bij Brienenoord plein.

RBvV/AVVN/SO

Wat betreft de toekomstige veranderingen van de RBvV (Rotterdamse Bond van Volkstuinierders) en de AVVN ( Algemeen Verbond Volkstuinen Nederland) en SO ( Stadsontwikkeling) zijn er nog geen concrete besluiten genomen en is er nog onduidelijkheid. Wel heeft de AVVN onlangs op ons complex een inspectie gehouden en een grondige inventarisatie aangevraagd wat betreft de solvabiliteit. (Hoeveel bomen, staat van onderhoud, gemeentelijke verplichtingen, financiele situatie etc)

Deze gegevens zijn inmiddels aan hen geleverd door het bestuur. Een antwoord daarop is nog niet ontvangen.
Omdat deze ontwikkelingen in de hele regio spelen leeft dit onderwerp op vele complexen.
Door onderlinge contacten bleek dat op ons naastgelegen ATV Toepad juist een helder stuk is geschreven door de voorzitter aldaar, waarvan u -met toestemming- ook nota kunt nemen.
Ga daarvoor naar www.toepad.nl ; ga naar Doeblad, zie rechterkolom editie Augustus 2016, nr 3 en dan bladzijden 3 en 4.
Daarnaast houdt men op zaterdag 10 september van 15.00 uur een voorlichtingsmiddag hierover bij ATV Toepad (kantine) .
Dit is een onderdeel van hun ALV, maar mocht u geïnteresseerd zijn dan bent u -uitsluitend bij dit onderwerp- daar ook welkom als Kweeklust lid. In ieder geval zal een deel van ons bestuur daar acte de presence geven.
We zijn natuurlijk het bestuur van ATV Toepad veel dank verschuldigd voor deze soepele opstelling.

 

Tuinschouw 2016

Zoals u weet is er een tuinschouw geweest en heeft u daar allen bericht over gekregen, de meesten per mail, een enkeling nog per papieren post.
Er is zelfs een controle geweest, waarop weer veel leden een herinnering kregen. Daarna is er echt veel verbeterd op ons complex, men heeft onze kritische puntjes ter harte genomen en er is bijna overal weer een huisnr te vinden, de heggen en onderkanten daarvan zijn (bijna) overal weer tip top, kortom dank voor uw medewerking, we liepen daar niet voor niks gelukkig.
Natuurlijk zijn er enkelen, we blijven eigenwijze Nederlanders, die nog niet eh.. helemaal of helemaal niet reageerden. Deze tuinbezitters krijgen een wat minder milde aanmaning, maar het komt vast goed.

 

Wachtlijst

Zoals u gemerkt heeft zijn er ook nogal wat tuinen van eigenaar gewisseld dit jaar. De verkoop loopt goed, er is zelfs een vrij grote wachtlijst: we zijn populair. Laten we t zo houden.
We zijn in ieder geval verheugd met de nieuwe aanwas van enthousiaste tuinliefhebbers.

 

Kantine

Zoals u gemerkt heeft is de kantine onlangs geheel opgeknapt.
Onze kantine wordt redelijk vaak gebruikt, niet alleen voor vergaderingen van het bestuur maar ook voor andere bijeenkomsten, vrijwilligerslunch af en toe een kursus, en het gebruik van de kantine door tuinbezitters neemt toe. Maar het gebouw was hard aan opknappen toe.
En.. zoals veel ‘bij ons op de tuin’, al het werk werd weer door vrijwilligers gedaan.
U hebt hen ongetwijfeld bezig gezien.
Toen de buitenkant was opgeknapt met de kunststof stroken bleek dat er ook hoognodig geschilderd moest worden. Besloten werd dit meteen aan te pakken..
Dat hebben weer andere vrijwilligers op zich genomen, een klus die weken duurde want ineens werd het te heet om te schilderen. Ook werd besloten tot een nieuwe buitendeur bij de keuken; de oude bleek kuis vergaan. Ook dat is uitgevoerd.
Vervolgens bleek de bedrading van het electriek niet echt meer van deze tijd. Gelukkig vonden we daar ook een vrijwilliger voor, zodat dit nu ook weer ‘up to date’ is.
Daarna werd er natuurlijk uitbundig gepoetst en gesopt, kortom, de kantine ziet er weer uit om door een ringetje te halen.
Het bestuur spreekt hier dan ook grote dank uit aan de vele vrijwilligers die zich hier voor hebben ingespannen!

 

Verlichting reclamescherm bij Brienenoord plein

Al enige tijd zijn er klachten over deze verlichting.
Een van onze tuinbewoners is in actie gekomen.
Hierbij haar bevindingen:

Er is een klacht ingediend bij de DCMR. Ik heb zelf bij de DCMR gewerkt en heb mijn klacht ingediend bij een ex-collega van me. Ik heb mijn ex-collega afgelopen dinsdagavond uitgenodigd om te komen kijken. Ze erkende de overlast en vond het inderdaad niet toelaatbaar. Ze heeft het exploiterende bedrijf benaderd. Het bedrijf heeft toegezegd de lichtsterkte van het scherm aan onze kant in de avond en nacht te dimmen. Ik ben voor ons allen erg blij met dit nieuws.

Daarnaast is haar verzoek dit met u alleen te delen. Vandaar.
En natuurlijk dank voor deze enthousiaste en positieve actie van een van onze leden

 

Vuilophaaldienst en park onderhoud

Zoals u allen weet bestaat er op ons park een vrijwillige vuilophaaldienst.
Dit houdt in dat er een grote club van vrijwilligers elke maandag van 1 april tot 1 oktober huishoudelijk afval ophaalt, mits dat bij of buiten het hek van de tuin is neergezet in een afgesloten plastic huisvuilzak, in een afvalbak.
Ook het tuinafval wordt opgehaald, maar dat moet in niet-afgesloten zakken worden aangeboden.
Vervolgens maken de vrijwilligers al deze zakken weer open ten einde zomin mogelijk ‘volume’ te hebben in de vuilcontainers. Deze worden namelijk (tegen betaling berekend op dat volume ) opgehaald door de firma van Vliet.
Sinds kort is er een grote “open” groenafval container geplaatst, zodat u zelf ook uw groenafval kunt wegbrengen. Daarnaast is er natuurlijk de compost hoop ( naast de fietsenstalling) waar u bijvoorbeeld graszoden of ander klein composteerbaar spul kwijt kunt.
En dan is er nog het onderhoud van de parkeerplaats, de zijkanten van de paden, het gras naast de kantine, kortom de verdere openbare ruimten. U ziet vast ook steeds andere bloeiende planten en bloemen bij en naast de kantine verschijnen.. Ook dat wordt met liefde zelfs door vrijwilligers verzorgd.
Tot zover allemaal heerlijk, we zijn het enige park in de verre omtrek waar vrijwilligers dit doen, op alle andere parken zijn er verplichte wekelijkse corvee diensten en moet men zelf het eigen vuil meenemen.
En u begrijpt het al: we willen dit graag zo houden.
Onze ploeg vrijwilligers is hecht, zelfs is er versterking gekomen, al kunnen we nog wel wat ‘jonkies’ gebruiken, maar… het moet wel leuk blijven.
Een glasfles tussen het aangeboden vuil is natuurlijk onbestaanbaar, maar daarnaast wordt er ook behoorlijk vaak glas gevonden in de huisvuilzakken. Ook een mes wordt regelmatig aangetroffen.
Dit kan natuurlijk niet, de vrijwilligers snijden en verwonden zich daar aan.
Ook de groenafvalzakken mogen geen huishoudelijk afval bevatten.
Het komt nu herhaaldelijk voordat een vrijwilliger de groencontainer in moet duiken om er verpakkingen, jampotten, luiers etcetera uit te halen.
U begrijpt, daar gaat de lol vanaf.
Dus, een oproep vanuit het bestuur:
Koester onze vrijwilligers, denk aan het alternatief van corveediensten en scheidt uw afval goed. Bedenk daarbij dat alle zakken weer open gemaakt worden en in de juiste bakken gedeponeerd worden.
Graag uw medewerking voor:

  • Huisvuil in afgesloten zakken in een afvalbak
  • Groenafval indienmogelijk zelf wegbrengen naar groencontainer of aanbieden in niet-afgesloten huisvuil zakken
  • Glas ( flessen, pottten etc) in glascontainer
  • Plat glas in platglas container
  • Karton( opgevouwen) in papier bak.

Dan houden onze vrijwilligers het vast langer vol.

Bijen houden

Er zijn de laatste tijd wat vragen geweest over het houden van bijen op ons complex.
Echter, dit is reglementair niet toegestaan.
Bovendien moet een bijenhouder aan enkele voorwaarden voldoen( kursus gevolgd hebben), en er moet toezicht, steun en beschikbaarheid zijn van een gecertificeerde imker.
Hierop is een uitzondering gemaakt, welke tijdens de ALV van 2015 is bekrachtigd door de leden.
Dit houdt in dat Aad van der Meeren ( tuin 81) als uitzondering en onder begeleiding/steun van een gecertificeerde imker enkele bijenkasten mag onderhouden.
Dit is inmiddels gerealiseerd op het zogenaamde “landje”op de hoek van het buitenpad rechts.
Daar staan nu 4 bijenkasten, u zult Aad en de imker daar regelmatig bezig (hebben) gezien..
Eventueel bijplaatsen van 1 a 2 bijenkasten kan alleen daar en alleen met toestemming van het bestuur, plus Aad en de imker.
Hierbij wordt opgemerkt dat een meerdere bijenvolken op een klein gebied niet wordt aanbevolen door imkers; het maximale aantal bijenvolken op ons complex zou niet boven de 6 moeten komen.

 

Proeverij zondag 4 september

Met veel enthousiasme, en veel, om niet te zeggen heel veel lekkere hapjes is er een geanimeerde en gezellige “proeverij” geweest.
Natuurlijk gooiden de weergoden de boel weer wat in het honderd en moesten we binnen eten, maar dat gaf meteen de gelegenheid te genieten van de fonkelnieuw opgeknapte kantine.
Er was een behoorlijke opkomst , ook met nieuwe leden, en was dus meer dan genoeg te peuzelen en deze traditie is er een die we moeten behouden. Natuurlijk weer dank voor de organiserende dames!
In een aparte bijlage vindt u later op deze website een fotoverslag.
En… de cursus Natuurlijk Tuinieren?
Ja hoor, gelukt. Die gaat door.
Als laatste, maar niet onbelangrijk:
Denkt u aan het doorgeven van de electriciteits- en watermeterstanden ?
U kunt dit mailen aan de heer Verdonk ( tuin 73) of in de parkbrievenbus doen.

Graag voor 1 oktober 2016.
Bij voorbaat dank

 

 


 


Een gedachte over “Nieuwsbrief September 2016

  1. […] weten over de vuilophaaldienst en algemene parkonderhoud: zie nieuwsbrief van september jl., ook op ... atvkweeklust.nl/groenafval

Reacties zijn gesloten.