Acties tegen opheffing-update

Acties tegen opheffing ATV Kweeklust.

 

 

 

 

 

Update acties tegen opheffing Kweeklust

 

In de ALV van 23 april 2023 spraken we af dat het bestuur u wat directer dan gebruikelijk zal informeren over de ontwikkelingen rond de voorgenomen opheffing.

 

Onder dit bericht treft u een brief aan die het bestuur op 12 mei 2023 heeft verzonden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. We doen daarin een beroep op het college om het besluit over de herziening van de Omgevingsvisie niet te nemen.

 

Als het college het plan toch doorzet, dan kunnen we tot 6 weken na de bekendmaking een zienswijze indienen. Dat zal het bestuur zeker doen, maar individuele leden mogen dat ook doen. Ieder mag een zienswijze indienen. Wij zullen de leden nog berichten tot wanneer de indieningstermijn zal lopen.

 

In de maanden mei/juni zal het bestuur gesprekken gaan voeren met politieke partijen in de gemeenteraad (PvdA en PvdD hebben we al gehad). We willen proberen hun steun te krijgen. Ook zijn er (vervolg)overleggen met VTV de Venhoeve en het Platform Rotterdamse Volkstuinen gepland. We hebben ook contact met de AVVN en benaderen tevens de pers.

 

Naar verwachting zal in de maanden september en oktober het plan in de gemeenteraad worden behandeld. Eerst in hoorzittingen en uiteindelijk in de voltallige raad. Dat is de gelegenheid voor tuinleden om hun proteststem op het stadhuis te laten horen en media-aandacht te vragen. Voordien wordt het onderwerp niet behandeld in de gemeenteraad.

Het is verstandig om qua protestacties op de Coolsingel ons kruit droog te houden tot dat moment.

 

Het Kweeklustbestuur

 

120523 Brief aan college B&W Rdam inzake bestuurlijk voornemen Oostflank