Regels ATV Kweeklust

ATV Kweeklust heeft een aantal regels om er voor te zorgen dat iedereen samen van onze mooie groene tuinen kunnen genieten.
Lees hier de regels:

WAT BRENGT HET GEBRUIK VAN UW TUIN ZOAL MET ZICH MEE?

 1. Lees de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging zorgvuldig door.
  Zie bestuur-webpagina
  Hierin staan de belangrijkste rechten en verplichtingen,
 2. Kijk regelmatig op het mededelingenbord bij de ingang van ons complex.
  Hierop staat het actuele nieuws en een aantal vaste zaken.
 3. Onze kantine wordt niet meer dagelijks gebruikt. Als lid kunt u voor een kleine onkostenvergoeding deze kantine gebruiken voor een familiefeestje. Informatie hierover kunt u krijgen bij ons bestuurslid HansVerdonk (hk.verdonk@gmail.com)
 4. Het is niet toegestaan op het complex of in de kantine commerciële activiteiten te organiseren of te laten plaatsvinden.
 5. Bezorg anderen geen overlast, zij genieten net als u van hun tuin.
 6. Houd uw hond, buiten uw tuin, aangelijnd en laat uw honduit buiten het complex. Hebt u een kat dan dient u die op uw eigen tuin tehouden, indien nodig aangelijnd. Het houden van kippen, konijnen of andere dieren op uw tuin is niet toegestaan.
 7. De paden op het complex zijn van zonsopkomst totzonsondergang als openbaar wandelpad publiek toegankelijk, mits het hek bij deingang niet op slot zit. Buiten het seizoen zijn het hek bij de ingang en deslagboom op slot. Indien u buiten het seizoen de tuin bezoekt, doet u dan het hek weer achter u op slot. Ook overdag
 8. Voor de fietser en brommers is tegenover de kantine een ‘parkeerplaats’ gemaakt die op slot kan. Het is dezelfde sleutel als van de hoofdpoort.
 9. Fietsen op het terrein is niet toegestaan. Alle paden zijn wandelpaden.
 10. Op het complex wordt van gedurende het seizoen elke maandag groenafval en huisvuil opgehaald.
 11. Het huisvuil dient in gesloten zakken te worden aangeboden vlak achter uw tuinhek. Bij voorkeur in een gesloten bak vanwege ratten en vogels.
 12. Het groenafval kan in open zakken of opgebonden in bosjes van maximaal 1 meter lang worden aangeboden. Deze kunt u op maandag buiten uw hek zetten/leggen.
 13. Als u zich nieuw op het complex vestigt mag u eenmalig kosteloos een vracht ‘grofvuil’ laten afvoeren.
 14. Als u verder grofvuil wilt laten afvoeren neem dan contact op met de vrijwilligers, zij helpen u dan tegen een kleine vergoeding.Of doe een briefje in de brievenbus bij het kantoortje.
 15. Zorg dat uw tuin en tuinhuis er netjes en verzorgduitzien. Dat is fijn voor uzelf, maar ook voor de andere leden. Dit geld natuurlijk ook voor uw helft van de sloot en het pad die aan uw tuin grenzen.
 16. Namens de vereniging verkoopt onze vrijwilliger Gerard (huisje 104) gasflessen, zakken aarde en eventueel ook ophoogzand. Hij kan u adviseren en/of helpen bijvragen of problemen op het gebied van elektrische installaties en watervoorziening.
 17. Aan het eind van het seizoen dient u de meterstanden van water en elektra schriftelijk door te geven onder vermelding van uw naam entuinnummer. Het briefje kunt u deponeren in de brievenbus bij het kantoor of via email hk.verdonk@gmail.com
 18. Als u het bestuur iets te melden of te vragen hebt kan dat door een briefje in de brievenbus bij het kantoortje te deponeren. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Alleen in dringende gevallen kunt u zich hiervoor melden bij de bestuursleden aan hun tuin. Ook zij willen graag ongestoord kunnen geniet van hun tuin.