Targetgroep

Targetgroep Rotterdamse volkstuinvisie

 

 

Werk mee aan een Rotterdamse volkstuinvisie

Hieronder treft u een bericht van de Targetgroep van Rotterdamse tuinverenigingen aan met een oproep aan Rotterdamse volkstuinders om mee te werken aan een Rotterdamse volkstuinvisie vanuit de volkstuinders zelf.

Inleiding

Naar aanleiding van een door de AVVN georganiseerde workshop in 2019 hebben verschillende volkstuinverenigingen in Rotterdam zich in de zgn Targetgroep verzameld en georganiseerd om de bouwplannen van de gemeente Rotterdam te volgen en waar mogelijk de bedreigde volkstuinverenigingen te ondersteunen. Sinds die tijd komen de verenigingen in de Targetgroep regelmatig samen en bespreken de voortgang van de gemeentelijke bedreigingen met elkaar. We kunnen verwachten dat ná de gemeentelijke verkiezingen in maart 2022 een gemeentelijke volkstuinvisie zal worden gepresenteerd en wellicht dat we een ‘eigen’ wethouder gaan krijgen waar de Rotterdamse volkstuinen onder gaan vallen. Aan die gemeentelijke volkstuinvisie wordt reeds gewerkt.

Wat doet de Targetgroep

De Targetgroep is in het leven geroepen als overleggroep die zich bezighoudt met de toekomst van de Rotterdamse volkstuinverenigingen. De targetgroep bestaat uit vertegenwoordigers van een flink aantal Rotterdamse volkstuinverenigingen en gaat de toekomstdialoog aan met de gemeente Rotterdam.

De Targetgroep wil met alle Rotterdamse volkstuinverenigingen aan een Rotterdamse volkstuinenvisie werken vanuit de volkstuinders zelf. Zij doet dat in samenwerking met de AVVN en SVR (Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond).  De Targetgroep nodigt volkstuinders uit om deel te nemen. Afwachten wat er boven ons hoofd hangt is geen optie meer, neem dus deel aan de ontwikkelingen.

Rotterdamse volkstuinvisie

De Targetgroep heeft kort geleden de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van de Rotterdamse Volkstuinvisie. Met deze visie gaan de volkstuinverenigingen het gesprek aan met de gemeente Rotterdam en houden we zoveel mogelijk invloed en medezeggenschap op wat er in de toekomst op ons af komt. We willen aangeven wat wij belangrijk vinden en welke bijdragen de volkstuinverenigingen leveren aan de stad en de ambities van de gemeente. Waarom vinden wij dat de volkstuinverenigingen in Rotterdam niet moeten worden bedreigd door o.a woningbouw maar moeten we de volkstuinen behouden en koesteren? En wat kunnen we bijdragen aan de ambities van Rotterdam op het gebied van onder meer vergroening en klimaatadaptie? Wij vinden dat de volkstuinverenigingen niet moeten worden bedreigd maar juist moeten worden gekoesterd. De leden van de Targetgroep zouden het niet alleen heel leuk vinden als je met hen mee wilt doen, het is ook heel belangrijk dát je meedoet. Praat mee, denk mee, doe mee en werk mee aan de eerste Rotterdamse volkstuinvisie vanuit de volkstuinders zelf. Hoe zien wij zo’n beleid zelf voor ons? Wat vinden wij belangrijk? Waarom vinden wij de mooie natuurgebiedjes zoals onze volkstuinen binnen de verstenende -maar verder geweldige- stad Rotterdam zo ontzettend belangrijk? Het gaat dus álle Rotterdamse volkstuinders aan – denk dus met ons mee en laat je horen.

De aanpak

We gaan in werkgroepen werken en elke werkgroep heeft zijn eigen thema. Je kunt kiezen welk onderwerp je het leukst vindt en meedenken over de toekomst van ook jouw eigen tuin en tuinvereniging.

We gaan met werkgroepen werken aan de volgende pijlers:

  • Werkgroep Biodiversiteit op volkstuinen. Wat groeit en bloeit er zoal op je volkstuinenpark? Zitten daar misschien zelfs bijzondere bloemen, planten of dieren tussen? Hoe brengen we zelf diversiteit aan waardoor we bijdragen aan het leven in boven- en ondergrond? Hoe houden we hiermee onze omgeving gezond?
  • Werkgroep Gezondheid en Welzijn– Natuur op recept. Talloze onderzoeken zijn er al gedaan naar het belang van groen om je heen. Onderzoekers zijn het gloeiend met elkaar eens dat het effect van groen heel positief is. Steeds vaker hebben we te maken met mensen die op zoek zijn naar een volkstuin en doorverwezen worden door hun arts of fysiotherapeut. Hoe kan je optimaal gebruik maken van je tuin en tegelijkertijd werken aan gezondheid, geluk en ontspanning?
  • Werkgroep Beeldvorming– Wie zijn die Rotterdamse volkstuinders en wat zijn dat voor tuinenparken. We lopen steeds weer aan tegen een verkeerd beeld van volkstuinders, een beetje jaren-50 achtig beeld wat hoognodig bijgesteld moet worden. Waarom weet politiek nog onvoldoende dat er juist een hele nieuwe generatie op zoek is naar een volkstuin in Rotterdam? Kortom, we willen de Rotterdamse volkstuinder een gezicht geven. We willen de  diversiteit in mensen en de verschillende manieren van tuinieren en tuingebruik in beeld brengen. Een volkstuin is belangrijk, gewild en leuk. En helemaal in goed contact en in samenwerking met je mede-tuinleden.
  • De Wijk is welkom – De volkstuin moet open en dat kan op veel manieren. Betrek de omliggende wijk(en), wat voor activiteiten kun je ontplooien zonder veel aan rust of tuinplezier in te leveren?
  • In oprichting Werkgroep Social Media – Daarnaast gaan we in een later stadium met een Werkgroep Social Media aan de slag. Dat starten we pas op als we ook wat te vertellen hebben. Lijkt je dát leuk om te doen dan kun je je natuurlijk al opgeven.

Elke werkgroep heeft een eigen contactpersoon die in de Targetgroep die werkgroep vertegenwoordigt. Zo krijgen we zoveel mogelijk van jullie ideeën op tafel en kost het je zo weinig mogelijk tijd.

Vind je de toekomst van je volkstuin en je volkstuinvereniging ook belangrijk?

Doe dan mee en meld je aan via info@rotterdamsevolkstuinen.nl en stuur een cc naar atvkweeklust@gmail.com

Klik voor meer informatie over de Rotterdamse Volkstuinvisie van de AVVN op onderstaande link.
Dit is een verslag van de onlangs gehouden bijeenkomst op 4 september 2021.

Verslag 4 september 2021.pdf