Uitslag bodemonderzoek 2021

Bodemonderzoek Kweeklust

 

 

 

 

21 april 2021

Bodemonderzoek Kweeklust beoordeeld door DCMR

Vorig jaar hebben wij u bericht dat de gemeente Rotterdam een bodemonderzoek had uitgevoerd naar loodverontreiniging op het complex van Kweeklust (zie het nieuwsbericht van 13 mei 2020 op de website). Op een aantal tuinen was volgens de gemeente sprake van matige loodverontreiniging. Daarom heeft de gemeente gebruiksadviezen voor die tuinen voorgesteld.

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft het Kweeklust bestuur onlangs bij brief laten weten dat zij het bodemonderzoek van de gemeente van vorig jaar heeft beoordeeld. DCMR komt op hoofdlijnen tot dezelfde conclusies als de gemeente.

DCMR vindt evenals de gemeente de grond in 4 van de 11 onderzochte vakken (zie kaart) minder geschikt voor het gebruik als volkstuin. De bodem is daar vanwege loodverontreiniging van matige kwaliteit. Zij beveelt daarom aan de gebruiksadviezen op te volgen. Denk daarbij aan het wassen van de handen na het tuinieren of na speelactiviteiten, maar ook het telen in bakken of in een schone laag grond wordt met klem aangeraden. Aanvullende tips staan in de bijgevoegde flyer.

Het gaat om de volgende 38 tuinen:
9, 10, 11, 12, 13, 14
27, 28, 29, 30, 31, 32
47, 48, 49, 50, 51, 52
69, 70, 71
80, 81, 82, 83, 84, 85
92, 93, 94, 95, 96
105, 106, 107, 108, 109, 110.

Voor tuinen 92, 93, 94, 95 en 96 geldt dat er ook matige verontreinigingen zijn aangetoond met koper en zink.

Voor de andere tuinen beoordeelt DCMR de bodemkwaliteit als voldoende.

Zie voor de volledige tekst de bijgevoegde brief van DCMR.

Het Kweeklust bestuur

 

Brief DCMR bodemonderzoek 090421

VTV-De-Kweeklust plattegrond bodemonderzoek

flyer_let op lood