Vacant: Penningmeester

PENNINGMEESTER GEZOCHT

 

 

 

Beste Kweeklustleden,

 

Wegens het overlijden van Hans Verdonk is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester voor de vereniging. In deze plotseling ontstane tussentijdse vacature moet volgens onze statuten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 maanden worden voorzien.

De penningmeester is samen met de voorzitter en de secretaris lid van het dagelijks bestuur van de vereniging.

 

De taken van penningmeester zijn grofweg als volgt onder te verdelen: het opstellen van het financieel jaarverslag en de jaarrekening, het financiële beheer, betalingen, inning van gelden, verkoop van tuinen, verzekeringen, deelname aan het dagelijks bestuur.

 

Functie-eisen:

  • Integriteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
  • Verantwoordelijkheid en betrokkenheid
  • Teamworker in het bestuur
  • Bij voorkeur kennis van financiële zaken en programma’s
  • Bij voorkeur kennis van en ervaring met Excel en Word
  • Affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden
  • Bij voorkeur tenminste 1 jaar lid van ATV Kweeklust

Heeft u interesse of vragen? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Marco Hesselink (mail: atvkweeklust.voorzitter@gmail.com)

 

 

Namens het bestuur van ATV Kweeklust,

De secretaris