Hervatting vuilophaal 2021

HERVATTING VUILOPHAAL”DIENST” PER 6 APRIL 2021

 

 

 

 

Vanaf 6 april, de dag na 2e Paasdag, zal er door de vrijwilligers weer vuilnis worden opgehaald op ons park. Gelieve allemaal rekening te houden met de onderlinge afstand tot de vrijwilligers tijdens hun vuilophaalwerkzaamheden. Zijzelf zullen ook anders moeten werken vanwege de 1,5 meter regel.

Graag uw begrip daarvoor.

Hoe was het ook alweer?

Groenafval in OPEN zakken. Grotere takken en dergelijke zelf naar groenbak sjouwen. Diameter tot 4 cm kan verhakseld worden: neerleggen bij composthoop volgens de aldaar aangegeven aanwijzingen. Groenafval zonder onkruid (gras etc.) mag ook op de composthoop.

Huisvuil in GESLOTEN zakken. Geen scherpe voorwerpen of gevaarlijke stoffen in de zakken.

Ophalen gebeurt op maandagmorgen vanaf 09.30 uur (behalve op Paasmaandag, vandaar op dinsdag 6 april).

Glas en papier zelf wegbrengen naar de gele en blauwe container.

 

Het Kweeklustbestuur, mede namens de vrijwilligers