Update Oeververbinding november 2022

Oeververbinding/Verstedelijking nadere update november 2022

 

 

 

Oeververbinding wordt brug

 

Op 10 november 2022 hebben het Rijk, de provincie, de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam gezamenlijk besloten dat de oeverbinding tussen de Esch en Feyenoord een brug gaat worden.

De beoogde plek voor de brug over de Nieuwe Maas is tussen de Nesserdijk en de Burgerhoutstraat/Olympiaweg (‘Bocht A’). Men verwacht dat hier de meeste voetgangers en fietsers de brug gaan gebruiken. Volgens de gemeente wordt de brug geschikt voor alle soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. Een nieuwe brug moet door schepen veilig en vlot te passeren zijn. Om dat te bereiken, zijn aanvullende maatregelen nodig. In de planuitwerkingsfase wordt dit verder onderzocht.

De plannen voor de nieuwe brug en het openbaar vervoer worden vastgelegd in een herziening van de Omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam. Daarop kan worden gereageerd door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisies. Naar verwachting kan dit medio 2023. De toegangsweg voor de brugverbinding loopt niet over het terrein van Kweeklust. Meer informatie is te vinden op www.oeververbindingen.nl.

Daarnaast zijn er plannen voor grootschalige woningbouw in het gebied tussen Station Alexander en Zuidplein (A tot Z). Het gaat om zo’n 35.000 woningen. Dit vormt wel een bedreiging voor Kweeklust. Het bestuur heeft daar in oktober een zienswijze tegen ingediend. Wij wachten nu de reactie van de gemeente op deze zienswijze af. De gemeente heeft laten weten dat pas medio 2023 op onze zienswijze gereageerd zal worden bij de publicatie van de herziening van de Omgevingsvisie.

Eerder al, namelijk begin 2023, zal de gemeente een zogenaamde ontwikkelvisie voor het gebied van A-Z presenteren. In deze ontwikkelvisie zal staan op welke plekken hoeveel woningen kunnen komen. Dit is een belangrijk moment voor Kweeklust. Het bestuur zal u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Het Kweeklust bestuur, 15 november 2022