Update verlenging huurcontract

ATV Kweeklust in afwachting van huurcontract met gemeente (update)

 

 

 

Kweeklust nog altijd in afwachting van huurcontract gemeente

 

Op 21 november jl. heeft de gemeente ons bericht dat zij ons een nieuwe huurovereenkomst zal aanbieden per 1 januari 2023. De gemeente heeft het contract echter nog niet gereed. Als het de gemeente niet lukt om ons voor 1 januari 2023 een contract aan te bieden, dan zal het gebruik van de volkstuinen voorlopig worden gedoogd, zo schrijft de gemeente.

De gemeente zegt klaar te zijn om per 1 januari a.s. de beheer- en onderhoudswerkzaamheden volledig over te nemen. Een belangrijke verandering is dat de gemeente voortaan het onderhoud van alle bomen zal gaan verzorgen, ook op de individuele tuinen.

Het bestuur zal in de loop van de komende winter door de gemeente worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, samen met de besturen van alle andere volkstuinverenigingen. Wij zullen dan worden geïnformeerd over de inhoud van de nieuwe huurovereenkomst. Ook komen er nieuwe en strengere kwaliteitseisen. Verder zullen alle verenigingen nieuwe statuten moeten vaststellen, ook Kweeklust. Deze worden momenteel door de gemeente voorbereid. Zowel de huurovereenkomst als de statuten zullen door de algemene ledenvergaderingen (ALV) van alle verenigingen moeten worden goedgekeurd.

De gemeente verwacht dat het hele proces van de totstandkoming van de nieuwe huurovereenkomst en van de nieuwe statuten pas in het voorjaar 2023 zal zijn afgerond. De jaarlijkse ALV van Kweeklust zal worden gehouden op het moment dat deze documenten gereed en beslisrijp zijn.

De gemeente heeft laten weten dat de huurprijzen per 1 januari nog steeds niet bekend zijn en dat het gemeentebestuur daar nog een beslissing over moet nemen. Wel heeft de gemeente aangegeven dat de huur zal stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Wij informeerden u hier al eerder over.

 

Het Kweeklustbestuur, 24 november 2022