Volkstuinenvisie november 2022

Rotterdamse Volkstuinen Visie

 

 

 

 

 

Hieronder plaatsen wij een persbericht van het Platform Rotterdamse Volkstuinen.

Leden zijn van harte welkom om donderdag 1 december a.s. rond 12.30 uur aanwezig te zijn bij de aanbieding van de Rotterdamse Volkstuinen Visie aan de wethouder op het stadhuis.

Het is geen protestbijeenkomst, maar we willen wel laten zien dat we er zijn. Kledingvoorschrift: tuinderskleding. Neem een legitimatie mee, anders komen we het stadhuis niet in.

 

PERSBERICHT PLATFORM ROTTERDAMSE VOLKSTUINEN 23-11-2022

 

De Rotterdamse volkstuinen maken een historische stap in de geschiedenis van het volkstuinieren in onze stad.

 

Voor het eerst geven zij niet alleen een reactie op genomen politieke besluiten maar nemen zelf het heft in handen door hun visie op een beleid op volkstuinen in Rotterdam aan de wethouders, het college en de raad aan te bieden.

Sinds begin van dit jaar is er ook voor het eerst een wethouder die volkstuinen in zijn portefeuille heeft, namelijk wethouder Faouzi Achbar (DENK).

 

Het is dan ook met enige trots dat wij laten weten dat de Rotterdamse volkstuinders hun volkstuinvisie aan wethouder Achbar aanbieden op donderdag 1 december aanstaande tijdens de lunchpauze van de raadsvergadering in de hal van ons stadhuis, om ca. 12:30 uur.

 

De Rotterdamse volkstuinverenigingen hebben zich verenigd en georganiseerd in Het Platform Rotterdamse volkstuinen, waar momenteel 36 van de 44 volkstuinparken bij aangesloten zijn. Die volkstuinverenigingen hebben maandelijks overleg en met elkaar hebben zij gewerkt aan de volkstuinvisie aangezien Rotterdam geen beleid heeft op volkstuinen. Dat volkstuinenbeleid wordt al jaren beloofd maar is er nooit van gekomen.

 

De druk op de volkstuinparken wordt steeds groter en is inmiddels door alle bedreigingen voor veel volkstuinders een probleem geworden waar zij wakker van liggen. Volkstuinen hebben een geschiedenis in onze stad en we voelen de bedreigingen van alle kanten op ons afkomen. Door aan te leggen bruggen en treinstations, de broodnodige woningen maar ook de verstening van de stad.

Het groen wordt verdrongen terwijl inmiddels wel wetenschappelijk is vastgesteld dat groen in de stad aan een onontbeerlijke behoefte voldoet. Groen om ons heen heeft een sterke invloed op ons welzijn en gezondheid, misschien groter dan we altijd hebben aangenomen. (Zie rapport SWECO van oktober 2022 – Whitepaper Gezonde en Veilige Stad).

 

In Rotterdam liggen ca 5.000 volkstuinen, verdeeld over 44 tuinparken. Vermenigvuldig dat met de gebruikers van die tuinen. Gezinnen, families, bezoekers, soms wel 3 generaties op één enkele tuin … duizenden en duizenden rotterdammers, kiezers, vinden hun rust, plezier, sport en hobby op die tuinen.

In die volkstuin gemeenschappen vind je geen vereenzaming want men kent je en weet hoe je heet. Iedereen trekt zijn ‘tuinkleren’ en oude schoenen aan waardoor ook statusverschillen wegvallen, op de tuin ben je gelijk. We zitten allemaal met onze groene vingers in dezelfde aarde te wroeten. Door duizenden vrijwilligers worden hele stukken semi-openbaar groen onderhouden, sterker zelfs, daar betalen de volkstuinders voor en flink ook! Waar je wiegje ook heeft gestaan, vanuit welke cultuur je ook komt – op de tuin vinden we elkaar in dezelfde passie: het tuinieren. Op volkstuinen vind je dus mensen met vooral overeenkomsten in plaats van verschillen. We delen gewassen met elkaar en ook delen we de opbrengst van de tuinen.

 

Voor wijkbewoners zijn het aantrekkelijke wandelgebieden en er zijn veel activiteiten welke op de verschillende volkstuinverenigingen worden georganiseerd voor iedereen. Van lezingen tot workshops – er is een enorme kennisoverdracht gaande over bijvoorbeeld groen en gezonde voeding. Van het biologisch telen van groente en fruit, het bannen van ongezonde toevoegingen aan de grond, tot de vraag wat is eigenlijk gezonde voeding?

 

Daarnaast wordt kinderen geleerd hoe om te gaan met dat stukje groen van de tuin en hoe belangrijk dit is. Omdat wat wij in het klein doen, geldt voor het grotere geheel. Hoe houden we de grond in balans, welke insecten vliegen rond en hoe bestrijden we ziekten van gewassen. Hoe gaan we om met de droge en natte seizoenen en hoe eten we met de seizoenen mee. Dat besef kan allemaal beginnen op de volkstuin waar je van kleins af aan leert van die kennisoverdracht.

Die kinderen van nu zijn onze toekomst – het is onze verantwoordelijkheid om die kennisoverdracht voort te zetten en zelfs uit te breiden. Door een volkstuinenbeleid kunnen we met elkaar die zekerheid borgen zodat het nog voor generaties toegankelijk blijft.

 

Naast al die belangrijke zaken zoals we hierboven omschrijven zijn de volkstuinen ook de toevluchtsoorden van veel, waaronder beschermde, dieren. Door de gelaagdheid van de volkstuinen, van gras tot meta sequoia’s, vinden veel (bijzondere) dieren een plek om te leven. Toen bijvoorbeeld de doodgewone mus werd verbannen uit veel delen van Rotterdam door de verstening zagen we die weer terug ‘op de tuin’ waar heggenmussen weer vrolijk dartelden, hoewel ze nog steeds niet in grote getale aanwezig zijn gaven ze een blijk van hoop dat we niet al te versteend raken in onze mooie stad. Ransuilen vinden hun leefgebied op verschillende volkstuinen, veel soorten vleermuizen zijn in de schemer zichtbaar, ijsvogels worden op veel volkstuinen waargenomen als zij scheren over de sloten …. het is een lange lijst van bijzondere waarnemingen. De volkstuinders doen er veel aan om de populaties tegemoet te komen. Wij zorgen voor nesten en nestkasten, we zorgen voor overwintering door aanleg van takkenwallen voor de winter invalt zodat veel dieren beschutting vinden en de winters door komen.

 

De Rotterdamse volkstuinen liggen zwaar onder vuur. Het is NU het moment om ons te laten horen en we hopen op de ondersteuning vanuit de media.

We hebben alle ondersteuning nodig. Zo’n volkstuin is misschien al die jaren erg onzichtbaar gebleven, we deden ons dingetje op de tuinen en vroegen niet zoveel, maar 44 gemeenschappen van mensen en groen zijn té belangrijk om langer onzichtbaar te blijven nu wij zo kwetsbaar zijn. Onze handreiking aan de gemeente Rotterdam is de volkstuinvisie, geschreven door de volkstuinders zelf, geschreven vanuit ons hart.