Update Oeververbinding 2022

Oeververbinding/Verstedelijking update najaar 2022

 

 

 

Zoals bekend, worden er plannen voorbereid voor een oeverbinding (tunnel of brug) tussen de Esch en Feijenoord. Daarbij worden 3 verschillende brugopties en 3 tunnelopties onderzocht. De onderzoeken verkeren nu in de eindfase. Naar verwachting zal de overheid in november 2022 een voorkeursvariant bepalen.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben vooruitlopend daarop al laten weten dat zij kiezen voor een brug met tramverbinding. Daarop zouden ook auto’s en fietsen kunnen rijden. De tramverbinding leidt van station Kralingse Zoom via de Kralingse Zoom en de Nesserdijk naar Rotterdam-Zuid en uiteindelijk naar station Zuidplein. Het Rijk, de provincie en de Metropoolregio hebben deze keuze nog niet gemaakt. Ook moet de gemeenteraad van Rotterdam er nog mee instemmen. Helemaal zeker is deze brugvariant dus nog niet. Geen enkele van de toegangswegen voor de brug- en tunnelvarianten lopen over het terrein van Kweeklust. Meer informatie is te vinden op www.oeververbindingen.nl.

De oeververbinding zal de vervoerscapaciteit tussen de Oostflank van Rotterdam en Rotterdam-Zuid fors vergroten. De gemeente wil in het gebied tussen Station Alexander en Zuidplein (A tot Z) in de periode tot 2040 zo’n 20.000 tot 30.000 woningen bouwen. Het gebied de Esch is door de gemeente als een van de verstedelijkingsgebieden aangemerkt. Dat zijn gebieden waar men in principe wil gaan bouwen. Ook wil de gemeente het aantal werklocaties daar uitbreiden en het gebied economisch gaan ontwikkelen. Dit is geen goed nieuws voor Kweeklust.

Burgemeester en wethouders hebben onlangs een notitie uitgebracht die een herziening inhoudt van de Rotterdamse Omgevingsvisie voor het gebied Alexander-Zuidplein (zie Van Alexander tot Zuidplein | Rotterdam.nl). Daarin staan verschillende modellen die in meer of mindere mate een bedreiging zijn voor de volkstuinen en sportverenigingen in de Esch, dus ook voor Kweeklust. Concreet zijn deze plannen nog niet, maar het is duidelijk dat deze ontwikkelingen onze vereniging kunnen gaan raken.

Samen met de andere tuinverenigingen in de Esch zal het bestuur in oktober een zienswijze indienen op deze notitie van de gemeente Rotterdam en bezwaar maken tegen deze plannen. De tuinverenigingen proberen daarbij zoveel mogelijk samen op te trekken met de hockeyvereniging Leonidas en de Joodse begraafplaats. Ook andere volkstuinverenigingen en de AVVN vragen wij om steun. Na het indienen van onze zienswijze zal er nog een debat in de Rotterdamse gemeenteraad plaatsvinden. Waar mogelijk zal het bestuur zijn stem laten horen.

Het bestuur zal u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Het Kweeklust bestuur, 3 oktober 2022

Het weekblad “De Ster” heeft hier ook een pagina aan gewijd, zie onderstaande link.
https://www.desteronline.nl/bewoners-van-de-esch-zeer-teleurgesteld-over-voorkeur-van-bw/?fbclid=IwAR2SMbd-l7C8uO7_I17ocqTa-GPMxW3vPLK67CUkLjR0X7xCkLsk3Hde5q4